Fokuspunkter

De områder vi har fokus på i vores arbejde er:

Almindelig daglig livsførelse (ADL)

Det er målet at borgerne bliver så selvhjulpne som muligt i forhold til deres egne liv. Borgerne vil deltage i eller selv varetage alle opgaver i forbindelse med deres liv, med den nødvendige pædagogisk og plejemæssig støtte. Træning i almindelig daglig livsførelse vil blive varetaget ud fra et socialt, sundhedsmæssigt og pædagogisk perspektiv.

Kost og motion

Det er målet at borgerne selv på sigt vil kunne træffe sunde og fornuftige valg i forhold til deres egen sundhed. Det kræver en omfattende, helhedsorienteret og kontinuerlig støtte at hjælpe borgerne til at leve sunde og aktive liv, og det vil være et område som tilbuddet prioriterer højt. Målet om sundhed og fysisk aktivitet vil blive indarbejdet i den enkelte borgers handleplan, og støtten vil være baseret på at skabe positiv motivation og en naturlighed omkring fysisk aktivitet, samt faste rutiner, hvor fysisk aktivitet indgår.

Vi arbejder med borgerinddragelse i forhold til at lave varierede og sunde kostplaner, samt tilbyde forskellige motionsaktiviteter såsom styrketræning, sejlture, ridning, svømning, gåture, løbeture, holdsport og andet. 

Sociale relationer

Borgerne har brug for støtte til at opbygge og bevare sociale relationer til ligesindede. Relationer til ligesindede er en vigtig del af et tilfredsstillende liv, og borgernes særlige problemstillinger bevirker, at vi vil arbejde målrettet med at opbygge positive relationer til andre. Vi vil derfor arbejde med fokusområderne: behovsudskydelse, empati, skærmning, intimsfærer og positiv kommunikation.

Seksualitet

Borgerne er unge voksne og seksualitet fylder en del i deres liv. Da borgerne har komplekse problemstillinger, er det et område hvor borgerne har behov for støtte, rådgivning og vejledning ud fra sociale, sundhedsmæssige og pædagogiske perspektiver om alle aspekter af både egen og andres seksualitet. Dette er en helt naturlig del i et voksent menneskes liv og et område, som personalet vil blive trænet i at håndtere.  Seksualvejledere indenfor specialområdet kan tilbyde personalet supervision såfremt der opstår konkrete situationer, som personalet har svært ved at håndtere.

Arbejde/Dagtilbud

Holbæk Huse indeholder et dagtilbud, hvor vi adskiller hverdag og weekend samt fritid og arbejde. Dagtilbuddet bliver tilpasset den enkelte borger ud fra interesser og kompetencer.

Målet med dagtilbuddet er, at skabe en hverdag for borgeren. Tilbuddet bliver tilpasses borgeren, så aktiviteterne tilrettelægges ud fra de ønsker og interesser som borgeren selv har. De tilbud der etableres under §102 og §85 vil være meget fleksible, da alle borgere vil have 1:1 normeret støtte.  Der er således mulighed for at tage udpræget hensyn til både borgerens interesser, handle- og udviklingsplaner samt de konkrete udfordringer en borger har.

Tilbuddet skal tilpasses borgeren og udvikle sig sammen med borgeren, hvor det er målet at støtte borgeren hen imod selvstændigt at kunne varetage flere opgaver og opnå løbende læring.

Fritid og hobbyer

Fritidsinteresser kan være en vigtig del af et ungt menneskes liv og vi støtter borgernes interesser, hvad end det drejer sig om musik, maskiner eller politik. Med en 1:1 normering vil vi have muligheden for støtte op om og deltage i arrangementer, koncerter, fester, aftensskole o.l.

 Familie og pårørende

For at give borgerne et helhedstilbud, er det nødvendigt med et nært og tillidsfuldt samarbejde med borgernes pårørende og familie. Det er noget som vi vægter højt og forældre og pårørende er altid velkomne til at få en snak med det pædagogiske personale. Udgangspunktet er, at støtte den unge i at få det bedst mulige liv og skabe en sund balance mellem autonomi og afhængighed af forældre, hvor den unges behov, ønsker og udvikling er omdrejningspunktet. Borgerne vil få hjælp og støtte til at vedligeholde, og i visse tilfælde genoprette, gode relationer til deres pårørende.

 

Se også pædagogik og metoder eller vores værdigrundlag