Målgruppe

Holbæk Huse henvender sig til borgere, som har svært ved at håndtere deres liv, både praktisk og følelsesmæssigt, og har brug for hjælp og støtte igennem alle døgnets timer.

Borgerne har et højt kognitivt niveau, men kan have svært ved at vurdere konsekvenserne af deres handlinger, samt se værdien i almindelige daglige gøremål, såsom opretholdelse af personlig hygiejne, rengøring og indkøb.  Borgerne i Holbæk Huse har komplekse problemstillinger, og er vanskelige at placere i almindelige institutioner, da de har svært ved at indfinde sig under institutionelle rammer, og hurtigt bliver fysisk udad- eller indad reagerende.

Borgerne i tilbuddet besidder en lang række sociale og personlige kompetencer, som skaber mulighed for stor personlig udvikling, men samtidigt gør dem meget bevidste omkring pædagogiske tiltag og derfor kræver omfattende relationsarbejde og nærvær, for at opbygge tillid og skabe trivsel og udvikling.