Værdigrundlag

Hos Holbæk Huse ser vi beboerne som hele, unikke mennesker med egne drømme og mål.

Beboerne er helt særlige mennesker, der skal hjælpes til at blive den bedste udgave af dem selv. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at hjælpe beboerne hen imod læring og udvikling, for at de kan realisere deres drømme og få tilfredsstillende liv.

Vi mener at et godt liv er i kontinuerlig forandring, og at vores mål er hjælpe beboerne takle de udfordringer der opstår i livet og sætte pris på de sejre de opnår.

Grundlaget for vores pædagogiske arbejde er:

Samvær

Vi prioriterer samværet med borgeren som det vigtigste punkt i vores pædagogiske arbejde. Det er i det meningsfulde samvær man opnår en tillidsfuld og konstruktiv relation, der kan hjælpe borgeren igennem livet. Samvær er både noget vi har med borgerne, og noget vi hjælper dem til at have med ligesindede.

Samvær med ligesindede er en vigtig del af et tilfredsstillende liv, og borgernes særlige problemstillinger bevirker, at det kan være svært at opbygge positive relationer til andre. Vores opgave er at facilitere denne proces, og hjælpe borgerne til at få og opretholde nære sociale relationer.

Dialog

Dialogen er kernen i vores arbejde. Vi fører ligeværdige samtaler, og hjælper beboerne til indgå i konstruktive og positive dialoger. Dette kræver at beboerne opbygger selvindsigt og tålmodighed. At beboerne har forståelse for egne behov, og evner at kommunikere dem klart, tydeligt og ordenligt, samt tålmodigheden til at lytte og forstå andre. Igennem dialogen træner vi også evnen til at indgå i sociale relationer. Vi har et trygt miljø hvor beboerne har mulighed for at øve sig i både de positive og negative sider af at indgå i nære sociale relationer med ligesindede.

Anerkendelse

Anerkendelse er på Holbæk Huse mere end end pædagogisk metode, det er grundlaget for det menneskesyn vi møder borgeren med. Vi anerkender det andet menneske med alle de finurligheder, særheder og fantastiske personlighedstræk der gør dem til mennesker. Vi er nysgerrige på nye perspektiver, og forsøger at se verden fra borgerens synspunkt. Vi er ressourceorienterede og benytter KRAP aktivt i vores pædagogiske arbejde.

Ansvar

Det er vores opfattelse at et tilfredsstillende liv, er et liv man er aktiv deltager i og hvor man tager ansvar for sig selv og sine handlinger. Borgerne får i Holbæk Huse lov til at være unge mennesker, med alt hvad det indebærer, mens de samtidig hjælpes til at tage ansvar for deres handlinger og deres liv.

Det er bofællesskabets mål, gennem pædagogisk støtte og samarbejde med den enkelte borger, at styrke lysten til selvstændighed og ansvar for eget liv, ud fra den enkelte beboers ønsker, evner og ressourcer.

Se også Pædagogisk metode eller Fokuspunkter